Skip to content Skip to footer
0 items - €0,00 0

Over Ons

Winkelwagen 0 items - €0,00 0
Wie zijn we & wat doen we

Lietbeca Whisky Club

De vereniging wordt Lietbeca Whisky Club genoemd, afgekort Lietbeca. Lietbeca is een feitelijke vereniging van individuen met een interesse in het ontdekken en proeven van whisky en het delen van kennis hierover.

De bedoeling is om met een aantal mensen/vrienden enkele keren per jaar een plezierige avond door te brengen met het proeven van whisky (of andere spirits). Door het samen aankopen van de flessen kunnen we kwaliteitsproducten proeven zonder ze direct zelf te moeten aankopen.

Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

  • Organiseren van tastings
  • Organiseren van masterclasses, workshops, …
  • Informatie en kennis geven over evenementen welke whisky gerelateerd zijn

Lietbeca is onafhankelijk, heeft geen winstbejag en is er niet op gericht om opbrengsten te behalen voor zichzelf of haar leden. Eventuele winst wordt binnen Lietbeca gebruikt voor het doel en de activiteiten van Lietbeca.

We drinken geen whisky, maar we genieten van whisky (proeven). 

Elk lid is minimum 18 jaar en zal dit op eerste verzoek van een bestuurslid ook aantonen.

Het Lietbeca-lidgeld bedraagt 40 euro per jaar per persoon. Door betaling van je lidgeld word je vast lid gedurende 1 jaar en ben je als eerste op de hoogte van iedere Lietbeca-tasting. Hierdoor heb je dan ook jaarlijks voorrang bij de inschrijving voor de 6 vaste tastings, eventuele masterclasses en alsook bij de tastings waarbij het aantal deelnemers beperkt is. Het lidmaatschap is steeds geldig voor 1 jaar van 1 januari tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Tastinggeld: De prijs per tasting hangt uiteraard af van de prijs van de whisky en het aantal aanwezigen. We gaan steeds uit van 35 aanwezigen: 1 spreker + 34 leden. Door de variatie in prijs van de aangeboden flessen kan de prijs voor de tasting telkens verschillend zijn. Normaal bedraagt dit minimaal 30 euro (uitzonderlijk kan deze afwijken) voor vaste leden en 40 euro voor occasionele  en niet-leden. Deze prijzen trachten we aan te houden voor de jaarlijks 6 vaste tastings. De uitzondering hierop zijn de masterclasses, workshops en speciale tastings waarbij de aangepaste prijs op voorhand aangekondigd zal worden. Voor aankomst dien je je tastingsgeld betaald te hebben. De tastings zullen telkens stipt op het vooropgestelde aanvangsuur starten.

De tastings gaan behoudens ander bericht telkens door op vrijdagavond om 20u in bistro Thé Ritz, Kerstraat 42 te 9280 Lebbeke en eindigen om ca. 23u. Gelieve op tijd te komen. U komt nuchter naar de tasting. Het doel van de Lietbeca Whisky Club is het organiseren van bijeenkomsten waarbij we whisky degusteren en hieromtrent informatie uitwisselen, Lietbeca Whisky club is geen horeca-uitbating.

De meeste tastings worden door het bestuur zelf gegeven en betreffen uiteraard het proeven van whisky. Indien mogelijk kan tevens een (internationale) gastspreker worden gevraagd en/of kan er een andere drank worden geproefd of kan er een pairing zijn met voeding. Mogelijks zullen ook andere aansluitende activiteiten worden georganiseerd.

Iedere deelnemer is ervan bewust dat er alcohol aanwezig is en geserveerd wordt. Tijdens een whisky tasting worden normaal ca. 6 a 7 whisky’s geproefd (2cl per dram), met uitleg over de whisky, distilleerderij, … en wordt er gediscussieerd over de geur, smaak, kwaliteit, …

De deelnemer neemt zijn verantwoordelijkheid door het gebruik van alcohol te matigen naargelang zijn fysieke mogelijkheden. Tevens dient de deelnemer zich ervan bewust te zijn dat openbare dronkenschap en rijden onder invloed strafbaar is en de club raadt aan hieromtrent preventief te handelen en maatregelen te nemen. We willen duidelijk stellen dat de club niet verantwoordelijk is voor deelnemers die alcohol misbruiken in elke vorm. De club heeft geen verzekering die door (alcohol)intoxicatie schade aan deelnemers of aan derden dekt omwille van het feit dat dergelijke verzekering niet bestaat. Noch de club, noch de bestuursleden zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en persoonlijke schade en kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Deelname aan een officiële activiteit van de club is volledig op risico van de deelnemer en hij/zij is volledig verantwoordelijk voor zijn/haar daden. De verantwoordelijkheden van het bestuur staan op de dezelfde lijn als die van de deelnemers. Dit wil zeggen dat ze tevens verantwoordelijk zijn voor de eigen daden. Vervoer van en naar een officiële activiteit van de club valt buiten de verantwoordelijkheid van de club en kan voor ongevallen dus niet aansprakelijk gesteld worden. Het bestuur adviseert verstandig en verantwoordelijk gedrag aan iedere deelnemer.

We hebben respect voor de zaal, voor de sprekers en voor elkaar. Bij wangedrag van de leden kan het bestuur de nodige maatregelen treffen.

Iedereen brengt zijn eigen papier en pen mee.

Het is niet verplicht om de aangeboden glazen te ledigen. Tijdens een tasting is het toegestaan om sampleflesjes af te vullen van je eigen dram voor latere consumptie (om nog veilig naar huis te rijden). Flesjes afvullen voor afwezigen wordt niet gedaan omdat we hierdoor diverse problemen creëren. We zijn een whisky club die mensen wil samenbrengen en zijn geen postorderbedrijf van whiskysamples. Bovendien willen we de occasionele leden een plaats kunnen bieden bij afwezigheid van vaste leden. We stellen het live aanwezig zijn op de tastings dan ook steeds voorop omdat hierdoor de beleving, kennisverwerving en opgedane ervaring een pak groter is.